enpl

  Projekty i zamówienia

  AKTUALNOŚĆ 2

  Rozstrzygnięcie postępowania - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IZOLER/2019

  W związku z zakończeniem postępowania w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/IZOLER/2019 w załączniku przekazujemy wynik ww. postępowania.

   WYNIK POSTĘPOWANIA

   

   AKTUALNOŚĆ 1

  Stargard, dn. 04.01.2019 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IZOLER/2019

  1. Termin składania ofert

  do dnia 11-01-2019 do godziny 23-59-59

   

  1. Nazwa zamawiającego

  IZOLER SPÓŁKA JAWNA

   

  • Miejsce i sposób składania ofert

  Oferty należy złożyć:

  • pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. Oferta w tytule wiadomości powinna zawierać numer 1/IZOLER/2019 lub
  • w formie papierowej w zakładzie Zamawiającego (ul. Przemysłowa 1 , 73-110 Stargard).

  Ofertę należy przygotować w języku polskim z wykorzystaniem treści zawartej w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1. Oferent w odpowiedzi na zapytanie ofertowe może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert. Oferent ma również prawo zmienić ofertę – aby dokonać zmiany oferty należy przesłać powiadomienie o wprowadzeniu zmian wg takich samych zasad jak składana oferta (tj. nowy formularz oferty z uwzględnieniem zmian), z odpowiednim oznakowaniem dopiskiem „ZMIANA”.

  Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Paweł Styś, tel. +48 91 48 415 15

  1. Opis przedmiotu zamówienia

  Wykonanie 5 szt. badań toksyczności z dymotwórczością zgodnie z 2010 FTP Code part2 (przeprowadzenie badań i wydanie raportu) w celu realizacji badań przemysłowych zgodnie z zakresem określonym w ramach wniosku o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1307/15 dla projektu pn. „Opracowanie lekkiego ognioodpornego materaca termoizolacyjnego do zastosowań w przemyśle offshore”.

  Kategoria ogłoszenia

  Usługi

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia

   

  Celem zamówienia jest realizacja 5 szt. badań toksyczności z dymotwórczością zgodnie z 2010 FTP Code part2 (przeprowadzenie badań i wydanie raportu) w ramach projektu „Opracowanie lekkiego ognioodpornego materaca termoizolacyjnego do zastosowań w przemyśle offshore” objętego dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

  Kod CPV

  73111000-3

   

  Nazwa kodu CPV

  Laboratoryjne usługi badawcze

  Harmonogram realizacji zamówienia

  w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania ofertowego

  1. Załączniki

  Załącznik nr 1 - formularz oferty

   

  ZAŁĄCZNIK 1

  ZAŁĄCZNIK 2